Nahi Melu Re Lyrics

Nahi Melu Re Lyrics

Nahi melu re tara faliyama pag nahi melu
Nahi melu re tara faliyama pag nahi melu
Nahi melu re tara faliyama pag nahi melu
Nahi melu re tara faliyama pag nahi melu
Chho ne lagyu chabila mane taru ghelu
Chho ne lagyu chabila mane taru ghelu
Nahi melu re tara faliyama pag nahi melu
Nahi melu re tara faliyama pag nahi melu

Janu chhu chitadane lagyo taro chatko
Janu chhu kanth taro sakarno katako
Janu chhu chitadane lagyo taro chatko
Janu chhu kanth taro sakarno katako
Chho ne rup taru hoy albelu albelu
Nahi melu re tara faliyama pag nahi melu
Nahi melu re tara faliyama pag nahi melu

Samasame faliyune vachma chok chhe
Aangali chidhine mane nirkhe lok chhe
Samasame faliyune vachma chok chhe
Aangali chidhine mane nirkhe lok chhe
Chho ne vikal par man tari bheru taru bheru
Nahi melu re tara faliyama pag nahi melu
Nahi melu re tara faliyama pag nahi melu

Chho ne lagyu chabila mane taru ghelu
Chho ne lagyu chabila mane taru ghelu
Nahi melu re tara faliyama pag nahi melu
Nahi melu re tara faliyama pag nahi melu.

નહિં મેલુ રે તારા ફળીયામાં પગ નહિં મેલુ
નહિં મેલુ રે તારા ફળીયામાં પગ નહિં મેલુ
નહિં મેલુ રે તારા ફળીયામાં પગ નહિં મેલુ
નહિં મેલુ રે તારા ફળીયામાં પગ નહિં મેલુ
છો ને લાગ્યુ છબીલાં, મને તારું ઘેલુ
છો ને લાગ્યુ છબીલાં, મને તારું ઘેલુ
નહિં મેલુ રે તારા ફળીયામાં પગ નહિં મેલુ
નહિં મેલુ રે તારા ફળીયામાં પગ નહિં મેલુ

જાણું છું ચિત્તડાને લાગ્યો તારો ચટકો
જાણું છું કંઠ તારો, સાકરનો કટકો
જાણું છું ચિત્તડાને લાગ્યો તારો ચટકો
જાણું છું કંઠ તારો, સાકરનો કટકો
છો ને રુપ તારું હોય ,અલબેલું, અલબેલું
નહિં મેલુ રે તારા ફળીયામાં પગ નહિં મેલુ
નહિં મેલુ રે તારા ફળીયામાં પગ નહિં મેલુ

સામાસામે ફળિયુંને વચમાં ચોક છે
આંગળી ચિંધીને મને નિરખે લોક છે
સામાસામે ફળિયુંને વચમાં ચોક છે.
આંગળી ચિંધીને મને નિરખે લોક છે
છોને વીકળ‌ પર મન તારી ભેરુ ,તારી ભેરુ
નહિં મેલુ રે તારા ફળીયામાં પગ નહિં મેલુ
નહિં મેલુ રે તારા ફળીયામાં પગ નહિં મેલુ

છો ને લાગ્યુ છબીલાં, મને તારું ઘેલુ
છો ને લાગ્યુ છબીલાં, મને તારું ઘેલુ
નહિં મેલુ રે તારા ફળીયામાં પગ નહિં મેલુ
નહિં મેલુ રે તારા ફળીયામાં પગ નહિં મેલુ.

Published

Leave a comment

Your email address will not be published.