HO DWARKA NA DHANI MARE VAT KARVI GHANI LYRICS | DIVYA CHAUDHARY

હા દ્વારકાના ધણી મારે વાતો કરવી ઘણી
હા દ્વારકાના ધણી મારે વાતો કરવી ઘણી
દ્વારકાના ધણી મારે વાતો કરવી ઘણી
ઉઘાડ તારા બારણા મારે મળવું બે ઘડી

હા દ્વારકાના ધણી મારે વાતો કરવી ઘણી
દ્વારકાના ધણી મારે વાતો કરવી ઘણી
ઉઘાડ તારા બારણા મારે મળવું બે ઘડી

હો તારા દર્શનની લાગી તાલા વેલી
તારા દર્શનની આશ મારે છેલ્લી
તારા દર્શનની લાગી તાલા વેલી
તારા દર્શનની આશ મારે છેલ્લી
હા સઘળું દેવું છે મારે તારા ચરણે ધરી
સઘળું દેવું છે મારે તારા ચરણે ધરી
ઉઘાડ તારા બારણા મારે મળવું બે ઘડી

હા દ્વારકાના ધણી મારે વાતો કરવી ઘણી
દ્વારકાના ધણી મારે વાતો કરવી ઘણી
ઉઘાડ તારા બારણા મારે મળવું બે ઘડી
ઉઘાડ તારા બારણા મારે મળવું બે ઘડી

હો મારા નાથ રાખે સુદામાની આબરૂ
મારે પણ મળવું છે નાથ તને રૂબરૂ
હો હો નથી નરસૈયો કે નથી હું સુદામો
ક્યાંથી આવે મારો નાથ મારી સામો

હો મેલી તી દોટ જેમ મળવા સુદામાને
ભીડ પડેતો ઠાકર આવજે મારી વારે
મેલી તી દોટ જેમ મળવા સુદામાને
ભીડ પડેતો ઠાકર આવજે મારી વારે

હા તારા દર્શનની અંતરે આશ ઘણી
તારા દર્શનની અંતરે આશ ઘણી
ઉઘાડ તારા બારણા મારે મળવું બે ઘડી
ઉઘાડ તારા બારણા મારે મળવું બે ઘડી

હો દ્રૌપદીના ચીર પુર્યા લાજ રાખી મીરાની
મોહન કૃષ્ણ મારે આશ તને મળવાની
હો હો સાંભળજો નાથ તમે અંતરનો પોકાર
દર્શન તારા કરી ધન્ય થશે અવતાર

હો હઠીલા આવી તમે હઠ હવે મેલો
બારણું ઉઘાડી મારી બાવડી તમે ઝાલો
હઠીલા આવી તમે હઠ હવે મેલો
બારણું ઉઘાડી તમે બાવડી મારી ઝાલો

હા પાઇ તને લાગુ તારા ચરણેને શીશ ધરી
પાઇ તને લાગુ તારા ચરણે શીશ ધરી
ઉઘાડ તારા બારણા મારે મળવું બે ઘડી
ઉઘાડ તારા બારણા મારે મળવું બે ઘડી
ઉઘાડ તારા બારણા મારે મળવું બે ઘડી

Download This Lyrics

Watch Video

Published

Leave a comment

Your email address will not be published.