Haiya Ma Bandhyo Hinchko – Tame Julo To – Garaba Lyrics

તમે ઝૂલો તો તમને ઝુલાવુ મોરી મા (૨),
હૈયામાં બાંધ્યો હીંચકો

તમે હીંચો તો તમને હીંચાવુ મોરી મા(૨),
હૈયામાં બાંધ્યો હીંચકો

હૈયાનાં હિંચકે ન મખમલ ગાલીચા,
મણી નથી, મોતી નથી, દિલના છે દીવડા,

ખાલી ભક્તિનું (૨)
આસન બિચ્છવું મોરી મા,
હૈયામાં બાંધ્યો હીંચકો …

Download This Lyrics
Published

Leave a comment

Your email address will not be published.