પત્ની : શુ બનાઉં

🙊

પત્ની : શુ બનાઉં આજે ??

પતિ : કોશિશ કર કોરોના ની વેકસીન બનતી હોય તો…

*જોરદાર જવાબ…*

પત્ની : તમને પરણી ગઈ એમા ટેલેન્ટ પૂરું થઈ ગયું બાકી બનાવી નાંખી હોત.

*તબલા તોડ જવાબ…*

પતિ : ટેલેન્ટ પાછું આવી જતું હોય તો છુટાછેડા આપવા તૈયાર છું,
આખરે આખી દુનિયાને બચાવવાનો સવાલ છે.
😂🤣🤣🤣

The post પત્ની : શુ બનાઉં appeared first on Gujarati Lyrics.

Published

Leave a comment

Your email address will not be published.