मदन गोपाल शरण तेरी आयो लिरिक्स

मदन गोपाल शरण तेरी आयो लिरिक्समदन गोपाल शरण तेरी आयो,
चरण कमल की सेवा दीजै,
चेरो करि राखो घर जायो,
मदन गोपाल शरण तेरी आयों।।धनि-धनि मात पिता सुत बन्धु,

धनि जननी जिन गोद खिलायो,
मदन गोपाल शरण तेरी आयों।।धनि-धनि चरण चलत तीरथ को,

धनि गुरु जिन हरिनाम सुनायो,
मदन गोपाल शरण तेरी आयों।।जे नर बिमुख भये गोविन्द सों,

जनम अनेक महा दुःख पायो,
मदन गोपाल शरण तेरी आयों।।‘श्री भट्ट’ के प्रभु दियो अभय पद,

यम डरप्यो जब दास कहायो,
मदन गोपाल शरण तेरी आयों।।मदन गोपाल शरण तेरी आयो,

चरण कमल की सेवा दीजै,
चेरो करि राखो घर जायो,
मदन गोपाल शरण तेरी आयों।।

स्वर – श्री देवकीनंदन जी महाराज।


Published

Leave a comment

Your email address will not be published.