बिरा नेम ग्यारह पालो थारो जोगमाया करेला रुकालो लिरिक्स

बिरा नेम ग्यारह पालो थारो जोगमाया करेला रुकालो लिरिक्स

बिरा नेम ग्यारह पालो,
थारो जोगमाया करेला रुकालो रे,
बिरा नेम ग्यारा पालो,
थारो आई माता करेला रुकालो,
बिरा नेम ग्यारा पालो।।पेला धरती माता ने नीवण करजो,

पचे पग निसे धरजो रे,
बिरा नेम ग्यारा पालो।।बिरा गुरु माता पिता री सेवा करजो,

थे उमर भर पावोला मेवा जी,
बिरा नेम ग्यारा पालो।।बिरा मथी बिज रो दूध जमाईजो,

सन्तोने थे वरताईजो,
बिरा नेम ग्यारा पालो।।बिरा मथी बिज रो अगतो भोन्गजो,

थोरे धान रोनि आवेला टोटो रे,
बिरा नेम ग्यारा पालो।।बिरा मथी बेटी पईसो लिजो,

थे कन्या बान पुरो करजो,
बिरा नेम ग्यारा पालो।।बिरा परणी ती प्रेम राकजो,

पर नारी ती आगा रेजो,
बिरा नेम ग्यारा पालो।।बिरा चान्दनी बिज रो करजो,

थे आई जी रो ध्यान लगाजो जी,
बिरा नेम ग्यारा पालो।।बिरा घर मई दिपक लगाजो,

आई माता रीआरती करजो रे,
बिरा नेम ग्यारा पालो।।बिरा दारु मास ती आगा रीजो,

ईण कायाने निरोगी राकजो,
बिरा नेम ग्यारा पालो।।थे मारे नाम री बेल परी बन्दजो,

ग्यारा गाट मती भुलजो,
बिरा नेम ग्यारा पालो।।बिरा नेम ग्यारह पालो,

थारो जोगमाया करेला रुकालो रे,
बिरा नेम ग्यारा पालो,
थारो आई माता करेला रुकालो,
बिरा नेम ग्यारा पालो।।

प्रेषक – महेन्द्र सीरवी।
6367765411


Published

Leave a comment

Your email address will not be published.